NARCONON-PROGRAMMET

Dets dele

Narconon-programmet er et præcist, trinvist opbygget program, som tager alle sider af afhængigheden i betragtning for at kunne hjælpe den enkelte med at overvinde de negative virkninger på personen selv og hans eller hendes omgangskreds.

At overvinde afhængighed kan virke skræmmende for både personen selv og for familien og vennerne. Mange misbrugere har prøvet mange forskellige rehab-programmer – 28 dage eller 12-trins-programmer – kun for igen at begynde at tage stoffer.

Narconon-programmet er anderledes. Det er ikke et 28-dages program, og der bruges ikke substitutionsstoffer. Det er ikke et 12-trins-program. Det kræver ikke en særlig tro eller overbevisning.

På Narconon mener vi, at narkomani hverken er en arvelig eller en uhelbredelig sygdom, som fortsat vil kræve behandling. En stofmisbruger er heller ikke stofmisbruger resten af livet. Narconon-programmet består af en række unikke teknikker, som hjælper stofmisbrugere med at overvinde afhængighed af stoffer og alkohol og disses skadelige virkninger.

Programmets mål er en stoffri person.


TRIN FOR TRIN

Frihed fra afhængighed

MEDICINFRIT PROGRAM TIL AT HJÆLPE EN PERSON OVER ABSTINENSER

Narconon-programmet starter med en medicinfri abstinensfase, der er lavet til at hjælpe personen med at komme af stoffer så hurtigt og så behageligt som muligt. (Når en læge finder det nødvendigt af medicinske grunde, henviser Narconon folk til en egentlig medicinsk overvåget nedtrapning som en forudsætning for at påbegynde Narconon-programmet).

Gennem hele denne fase er Narconons abstinensrådgivere ved hånden og til rådighed til at hjælpe den enkelte gennem den vanskelige periode med abstinenser. Narconons medarbejdere overvåger søvn, mad, væskeindtag og almindelige fremskridt i processen. De bruger også blide fysiske hjælpeteknikker kendt som assister for at afhjælpe kramper og formindske ømhed og smerter.

Gennem procedurer, man kalder objektiver, hjælper medarbejderne også med til at få den studerende i nutid ved at vende hans eller hendes opmærksomhed væk fra sig selv og kroppen og ud på omgivelserne. Objektiver laves også for at lindre det mentale og følelsesmæssige ubehag, der er ved at se indad på negative tanker eller ved at hænge fast i fortiden.

Endelig spiller ernæring en vigtig rolle for at komme igennem abstinenserne. For at fungere ordentligt har kroppen brug for vitaminer og mineraler; stoffer og alkohol brænder vitaminer og mineraler af og tilslører de smertefulde tegn på, at kroppen har problemer. Når en person holder op med at tage stoffer, manifesterer smerten og ubehaget sig i form af abstinenser.

Foruden assister og objektiver indtager de studerende vitaminer og mineraler i ekstra mængde i abstinensfasen for at hjælpe kroppen med at reparere sig selv.

”Det eneste, der interesserede mig, var at tage stoffer. Nu er det præcis det modsatte. Jeg er faktisk en del af samfundet.”

SAUNATRINNET

Saunatrinnet er et helt unikt led i Narconon-programmet. Det tager udgangspunkt i, at L. Ron Hubbard fandt ud af, at rester af stofferne helt øjensynligt forbliver i kroppens fedtvæv og kan begynde igen at påvirke personen selv år efter, at personen er ophørt med at tage stoffer. De skadelige fysiske og psykiske virkninger fra stoffer stopper ikke, blot fordi man holder op med at tage dem. Derfor er det livsvigtigt at få stofferne ud af kroppen, så man ikke fortsat skal påvirkes følelsesmæssigt og fysisk af dem.

Denne del af Narconon-programmet satser på at få fjernet giftige substanser i kroppen, samtidig med at den fysiske trang til stoffer og alkohol mindskes. Sauna-programmet består af følgende elementer: motion i form af løb for at stimulere blodcirkulationen; tid i saunaen, så ophobede gift- og medicinrester kan blive svedt ud; sund mad suppleret med specifikke vitaminer, mineraler og olie i afstemte doser samt en godt tilrettelagt dagsrytme, der giver tilstrækkelig søvn.

Under programmet forøges indtagelsen af visse af vitaminerne og mineralerne gradvist, f.eks. niacin. Desuden tager studerende på programmet en bestemt blanding af olier. Der indtages nok salt og kalium, og der drikkes en passende mængde vand for at opretholde væskebalancen under processen.

Formålet med Saunatrinnet er at få narkoresterne ud af kroppen og derved komme deres negative påvirkning, inklusive trangen til stoffer, til livs.

OBJEKTIVERNE

Efter det medicinfri program til at hjælpe en person over abstinenser og saunatrinnet går den studerende nu i gang med objektiverne. Stoffer sløver folks bevidsthed og nedsætter deres kommunikation med omgivelserne. Objektiverne hjælper den studerende med at komme i kommunikation med andre mennesker og med hans omgivelser; de ekstroverterer den studerendes opmærksomhed fra forstyrrende tidligere oplevelser, som er knyttet til brugen af stoffer, og de gør den studerende i stand til at opnå et perspektiv, som er mindre subjektivt og mere objektivt. Han er i stand til at se verden omkring sig klart, ofte for første gang i mange år.

”Jeg havde intet håb i livet. Da jeg kom her, var jeg allerede ødelagt. Narconon har givet mig et nyt liv.”

I løbet af de forskellige dele af programmet fortsætter man med at lave objektiver hver dag for at fjerne opmærksomheden fra fortiden og fastholde den i nutid.

På objektiverne lærer de studerende samtidig visse færdigheder, som de kan bruge til at hjælpe sig selv med, så de trygt kan se livet i øjnene og løse problemer gennem kommunikation.

KURSER I LIVSFÆRDIGHEDER

Vores mål er resultater på lang sigt for hver eneste person. Efter abstinensfasen og Saunatrinnet har studerende det bedre, men der er stadig en masse arbejde, der skal gøres.

Effektive praktiske opgaver og læring fører til stabilitet og selvrespekt, og ens personlige værdier kommer tilbage. Ligesom med fysiske færdigheder kan færdigheder i at leve livet også læres.

Den sidste del af Narconon-programmet består af en række kurser i livsfærdigheder. Disse kurser har til hensigt at give den enkelte de nødvendige redskaber til at forblive stoffri.

FÅ STYR PÅ LIVETS OP- OG NEDTURE

For at undgå situationer, der kan føre til brug af stoffer i fremtiden, skal den studerende være i stand til at udpege de virkelige venner og dem, der med stor sandsynlighed vil føre ham direkte tilbage i vanskelighederne. På dette kursus lærer den studerende ikke kun, hvordan forkerte beslutninger angående venner og bekendte tidligere havde en dårlig indflydelse på deres liv, men også hvordan man fremover kan træffe bedre valg.

KURSUS I PERSONLIGE VÆRDIER

På Kursus i personlige værdier lærer den studerende, hvordan man mister sine personlige værdier, og hvordan man kan få dem tilbage. Man bliver i stand til at erkende sine faktiske forpligtelser. Man lærer en procedure, som gør en i stand til at tage fuldt ansvar for, hvad man førhen har lavet af ”møg” og derved opnå lettelse fra de skam- og skyldfølelser, der er forbundet med det. Ved kursets afslutning er den studerende parat til at lægge fortiden bag sig og ankomme til en positiv fremtid.

HVORDAN MAN ÆNDRER TILSTANDE I LIVET-KURSUS

Eftersom brug af stoffer og alkohol ofte kan stamme fra en manglende evne til at klare udfordrende situationer, er det vitalt for tidligere misbrugere at opnå evnen til at løse problemer på en konstruktiv måde. Det er en hjælp, når man skal leve et liv uden stoffer. Dette kursus lærer endvidere den studerende fremgangsmåder til at korrigere hvad som helst i fortiden, så det ikke længere er et problem i nutiden, og de lærer præcise trin til at komme videre med deres liv.

”Jeg føler mig som en hel person. Jeg er stærk, uafhængig og den kvinde, jeg altid har ønsket at være.”

UNDERVISNINGSFILM

Kurserne indeholder en række undervisningsfilm, som visuelt viser teorien og proceduren for ethvert aspekt af de teknikker, der er baggrund for programmets forskellige dele, og hvordan de kan hjælpe personen ud af afhængighed og ind i en tilstand uden brug af stoffer.

RESUMÉ

Som det er tilfældet med ethvert narkorehabiliteringsprogram, er der ingen garanti for succes. Den studerendes overordnede ønsker og udholdenhed er en bestemmende faktor for at opnå et liv uden stoffer.

Det tager tid og engagement at overvinde afhængighed. Studerende går gennem Narconon-programmet i deres eget tempo, og for de flestes vedkommende tager det nogle måneder. Det giver dem den tid og støtte, de har brug for til at genopbygge et nyt liv fra grunden med et stærkt fundament, der kan erstatte det liv, der blev ødelagt af stoffer eller alkohol.

Medarbejderne på Narconon er specielt uddannede til at hjælpe enhver studerende på alle trin i programmet. De er sammen med personen og til rådighed gennem hele abstinensfasen, saunatrinnet og Livsfærdigheder-kurserne.

For familien til den studerende, der gør ærlige og grundige fremskridt, kan slutresultatet være at få deres kære tilbage, medens slutresultatet for vedkommende selv kan være muligheden for at leve et godt, produktivt liv uden stoffer.