Narconons globale opgave

NARCONONS MISSION er at stille en effektiv mulighed til rådighed for rehabilitering af misbrugere og at hjælpe samfundet med at forebygge stoffernes negative indflydelse på verden.

Ved at bruge den evidensbaserede, stoffri metode til rehabilitering, som er udviklet af den anerkendte forfatter og humanist, L. Ron Hubbard, hjælper Narconon dem, der er blevet afhængige af stoffer og alkohol, med at genopbygge et nyt liv med formål og produktivitet. Efter færdiggørelse af programmet vender vores kursister tilbage til deres lokalsamfund og familier, stoffri og med kontrol over deres liv.

Narconon leverer også omfattende uddannelse til professionelle og organisationer, der søger effektiv rehabilitering og forebyggelse af misbrug.


Om Narconon

Vejen til frihed fra afhængighed

Misbrug af stoffer og alkohol destabiliserer samfundet i uhyggelig grad og har følgevirkninger, der rækker langt videre end til den enkelte, der er fanget i afhængighed. Den ulovlige handel med narkotika vurderes til at være på mere end 2.500 milliarder kr. årligt.

læs mere

Redder liv fra stoffer gennem 50 år

Narconons rehabiliteringsprogram for misbrugere af stoffer og alkohol er åbent for alle, som ønsker at komme ud af deres afhængighed og føre et produktivt, stoffrit liv. (Narconon betyder ”ingen narkotika”).

læs mere

Narconon-programmet: De forskellige elementer

Narconon-programmet er et præcist, trinvist opbygget program, som tager alle sider af afhængigheden i betragtning for at kunne hjælpe den enkelte til at overvinde de negative virkninger på personen selv og dem omkring vedkommende.

læs mere

Førsteklasses faciliteter

Narko- og alkoholafhængighed er et verdensomspændende problem, der kræver sin løsning. Der er nu Narconon-centre verden over, der tager denne udfordring alvorligt i samarbejde med det internationale center i USA. På det seneste er der kommet seks nye moderne kontinentale centre og et center specielt for kunstnere til, samtidig med at alle de eksisterende regionale og lokale afvænningscentre er i fuld gang med afvænning af misbrugere lokalt.

læs mere

Blåstempling og anerkendelse

Som forklaret i denne webside er Narconon-programmet baseret på et helhedssyn på alle de faktorer, afhængighed består af, og det tager fat om hele personen – selve afhængigheden, den underliggende årsag til afhængigheden og behovet for et helt nyt sæt spilleregler for et liv uden stoffer.

læs mere

Studier og rapporter

”Et vigtigt element i Narconons rehabiliteringsprogram er den høje prioritet, der gives til at gøre personen i stand til at genindtræde i samfundet ...”

læs mere

Hvad siger folk efter Narconon-programmet

”Det mest bemærkelsesværdige punkt i Narconon-programmet var for mig der, hvor jeg fandt ud af, at jeg kunne komme ud af min afhængighed, og at jeg ikke behøvede at bruge stoffer mere.”

læs mere

Hvad familien siger om Narconon-programmet

”Uden den personlige interesse fra medarbejderne og det fremragende rehabiliteringsprogram på Narconon tror jeg ikke, min søn havde levet i dag.

læs mere