Vilkår for brug

Enighed i Vilkår for brug

Følgende Vilkår for brug bestemmer din brug af hjemmesiden for Narconon Europa. Læs venligst disse Vilkår for brug omhyggeligt. Din brug af denne hjemmeside udgør din enighed om at være bundet af alle vilkår. Hvis du er uenig i et eller flere af disse vilkår eller finder dem uacceptable på nogen måde, så lad venligst være med at gå ind på eller bruge vores hjemmeside.

Denne aftale deles i to dele. Del et forklarer alle de vilkår, der styrer din brug af denne hjemmeside. Del to indeholder yderligere juridiske vilkår omfattende bestemmelser, der begrænser vores ansvar over for dig og kræver individuel voldgift for en eventuel juridisk strid. For at bruge vores hjemmeside skal du acceptere alle vilkårene i Vilkår for brug.

Ændringer i Vilkår for brug

Vi har ret til at ændre eller føje til vilkårene i disse Vilkår for brug når som helst ved at opsætte de ændrede Vilkår for brug på denne hjemmeside. Enhver brug af denne hjemmeside efter vores offentliggørelse af sådanne ændringer skal udgøre din accept af Vilkår for brug som modificeret. Enhver strid, der opstod før modificeringen, skal bestemmes af Vilkår for brug (inklusive bestemmelsen om bindende individuel voldgift), der var gældende, da striden opstod.

Del et: Vilkår der bestemmer brugen af hjemmesiden

Nødstilfælde

DENNE HJEMMESIDE ER IKKE EN BEREDSKABS- ELLER KRISEOVERVÅGNINGSSERVICE, OG ENHVER PERSON, SOM KENDER TIL EN NØDSITUATION ELLER MENER, AT EN PERSON KAN VÆRE I FARE FOR SKADE ELLER DØD, ELLER SOM KUNNE SKADE SIG SELV ELLER EN ANDEN, BØR RINGE TIL ”112” ELLER ANDEN PASSENDE SERVICE FOR NØDOPKALD. NARCONON EUROPA HAR IKKE NOGEN FORPLIGTELSE TIL AT OVERVÅGE ELLER RESPONDERE PÅ KOMMUNIKATIONER TIL DENNE HJEMMESIDE.

Aldersbegrænsninger

Denne hjemmeside er tiltænkt og kun passende for personer, der er 18 år eller ældre. En del af indholdet på denne hjemmeside kan være upassende for børn. Det er ikke tilladt for børn under 13 år at bruge denne hjemmeside. Vi anbefaler på det kraftigste, at børn mellem 13 og 17 beder deres forældre eller værge om tilladelse, før de ser på vores hjemmeside. Narconon Europa fralægger sig herved ethvert ansvar for brug af hjemmesiden af personer, der er under 18.

Information på denne hjemmeside er ikke professionel rådgivning

Alle data, information, tekst, illustrationer, links og andet materiale på denne hjemmeside tilvejebringes som en hjælp til besøgende på hjemmesiden. Den information, der tilvejebringes på denne hjemmeside, er for almindelig information og uddannelsesmæssige formål. Den information, der findes på vores hjemmeside, har ikke til hensigt at tjene som lægelig eller anden professionel rådgivning, og må ikke bruges til diagnose eller behandling af nogen tilstand eller noget symptom. Information på denne hjemmeside udgør ikke tilvejebringelse af lægelig eller professionel rådgivning om eller behandling i sundhedsvæsenet.

Du bør rådføre dig med din læge eller anden kvalificeret behandler i sundhedsvæsenet mht. eventuelle specifikke spørgsmål, du måtte have. Du bør aldrig ignorere professionel rådgivning eller udsætte behandling baseret på information indeholdt på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der er linket til fra den.

Begrænset brug

Du må kun bruge denne hjemmeside i den udstrækning, du adlyder alle love, regler og bestemmelser, der er relevante for din brug af denne hjemmeside.

Dit privatliv

Ved accept af disse Vilkår for brug bekræfter du, at du har læst og forstået og accepteret vores Online bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sociale medier og onlinefællesskab

Narconon Europa kan give dig muligheder for at dele information på hjemmesider for tredjepart sociale medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ eller lignende sider (samlet kaldt ”hjemmesider for sociale medier”). Narconon Europa kan også give dig muligheder for at deltage i onlinefællesskab på sådanne sociale medier og kan være vært for diskussionspaneler, chats og andre fora på denne hjemmeside. F.eks. kan du bruge din Instagram-handle og tagge dine fotos og opslag (”Tagged Content”) med hashtag #narconon (eller andre hashtags som vi kan tilvejebringe fra tid til anden) for at indsende dit taggede indhold for potentiel brug på vores hjemmeside. Hvis du slår Tagged Content op med hashtag #narconon (eller andre hashtags vi kan stille til rådighed), er din deltagelse bestemt af disse Vilkår for brug. Endvidere forbliver du ansvarlig for at overholde andre relevante vilkår og betingelser, såsom dem fra Instagram og andre sociale medier. Uden at begrænse andre forpligtelser, erklærer du dig enig i, at du vil have respekt for andre og deres privatliv og ikke vil indsende fotos af andre uden deres udtrykkelige tilladelse.

Hvis du deltager i noget Narconon Europa onlinefællesskab, diskussionspanel eller andet forum, erklærer du dig enig i, at alt, hvad du indsender, tilvejebringes af dig frivilligt på en ikke-fortrolig måde og uden nogen skyldig kompensation, og du giver Narconon Europa en permanent, verdensomspændende, royaltyfri, overdragelig og gen-licenserbar rettighed og licens til at bruge, kopiere, distribuere, modificere og skabe fælles og afledte værker af dit indhold, opslag og Tagged Content i en hvilken som helst form eller format. Du erklærer dig endvidere indforstået med (a) du ikke vil opslå, overføre eller linke til noget materiale, hjemmesider, Tagged Content eller anden information, der er injurierende, ærekrænkende, falsk, uanstændig, uterlig, sjofel, voldelig, brutal, truende, chikanerende, diskriminerende eller udtryk for politiske eller hadefulde udtalelser; (b) du må kun opslå, uploade eller overføre fotos eller materiale, for hvilke du har copyright eller anden tilladelse til at distribuere elektronisk med kildeangivelse; (c) du må ikke krænke, plagiere eller overtræde nogen tredjeparts rettigheder, indbefattet copyright, varemærke, forretningshemmelighed, ret til privatliv, personlig, PR, moralsk eller ejendomsret; (d) du er indforstået med, at al Tagged Content eller materiale, du opslår eller uploader, vil være ejet af dig eller være offentligt eje; (e) du må ikke bevidst opslå, skabe, uploade eller overføre nogen software eller andet materiale, der indeholder en virus eller anden skadelig komponent; (f) du må ikke antaste andre brugere eller distribuere reklame for produkter eller servicer gennem hjemmesiden, distribuere kædebreve eller beskeder, masse-beskeder eller masse-e-mail eller andre masse-meddelelser eller samle e-mailadresser med det formål at sende masse-e-mails eller andre beskeder til andre brugere af hjemmesiden; (g) hvis du vælger at indsende Tagged Content eller slå ting op i offentlige eller ”chat”-dele af hjemmesiden, er sådant materiale, information, fotografier og anden information, du opslår i disse offentlige eller gruppe-områder, tilgængelige for andre personer, der bruger hjemmesiden, og Narconon Europa står ikke inde for, garanterer eller på anden måde tager skridt til at forhindre andre brugere i at kopiere, fremvise, uploade, overføre eller på anden vis bruge dit materiale, information, fotografier eller anden information for et hvilket som helst formål; (h) du vil altid udvise forsigtighed, når du opslår personlig, identificerbar information og aldrig udveksle personlig finansiel information, adresse, telefonnummer eller anden personlig information; (i) du vil ikke opslå noget materiale, der overtræder nogen lov eller bestemmelse; (j) du vil ikke udgive dig for at være en anden person eller bruge en anden levende persons identitet; og (k) dine opslag vil sandfærdigt gengive din egen oplevelse.

Narconon Europa kan afbryde eller begrænse din adgang til et Narconon Europa onlinefællesskab omfattende adgang gennem hjemmesiden.

Udvælgelse og fjernelse af Tagged Content

Narconon Europa vil gennemse Tagged Content og udvælge visse Tagged Content til at opslå på vores hjemmeside; vi giver ikke nogen garanti for, at dit Tagged Content vil blive slået op. Uanset det foregående forbliver du fuldt ansvarlig for dit Tagged Content og dets overholdelse af disse Vilkår for brug, andre relevante vilkår for brug og relevante love. Hvis dit Tagged Content bliver opslået på vores hjemmeside, kan du bede om at få dit Tagged Content fjernet ved at markere det som ”privat” på din konto for din side for sociale medier eller ved at sende os en e-mail på [email protected].

Overvågning

Vi har ingen forpligtelse til at overvåge nogen relaterede hjemmesider, diskussionspaneler eller noget andet materiale, som du eller tredjeparter overfører eller opslår på eller til hjemmesiden eller relaterede hjemmesider, om nogen. Du anerkender dog og erklærer dig indforstået med, at vi har ret (men ikke pligt) til at overvåge hjemmesiden, diskussionspaneler, chats og det materiale, du overfører eller opslår; til at ændre eller fjerne sådant materiale (omfattende uden begrænsning ethvert opslag til en chat eller diskussionspanel); og til at afsløre sådan materiale og omstændigheder om deres overførsel til enhver tredjepart for at få hjemmesiden til at fungere ordentligt, for at beskytte os selv, vores sponsorer og vores andre klienter og besøgende, og til at overholde juridiske forpligtelser eller begæringer fra myndighederne.

Meddelelse om ophavsret

Denne hjemmeside er ejet og drevet af Narconon Europa. Hele indholdet og sidens design er beskyttet af amerikansk og international lov om ophavsret. Alle rettigheder relaterende til hjemmesiden og materialer på hjemmesiden er enten ejet af Narconon Europa, er licenseret til det eller bruges med tilladelse. Narconon Europa og dets licensgivere opretholder og reserverer alle ejendomsrettigheder til indholdet af denne hjemmeside.

Du må ikke kopiere, genudgive, uploade, opslå, udstille, overføre eller tilpasse noget af dette materiale uden forudgående skriftlig godkendelse fra Narconon Europa. Du må kun linke til, se, downloade, bruge, fremvise og printe en enkelt kopi af materiale fundet på denne hjemmeside til personlig ikke-kommerciel og informativt formål, så længe som: (1) du ikke ændrer eller modificerer materialet på nogen måde; (2) du inkluderer alle relevante copyright-, varemærke- og andre notitser og ansvarsfrafaldelser; og (3) du ikke bruger materialet på nogen måde, der antyder samarbejde med Narconon Europa eller en tilknyttet enhed. Alle sådanne kopier skal inkludere som minimum følgende meddelelse om ophavsret: “Copyright © 2024 Narconon Europa. Alle rettigheder forbeholdt.” Enhver anden brug af hjemmesiden eller den information indeholdt heri er strengt forbudt. Narconon Europa kan afslutte ovenstående tilladelse når som helst uden grund. Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, ophører din tilladelse omgående og automatisk og uden varsel. Ved ophør af denne tilladelse skal du ophøre med at bruge denne hjemmeside, indbefattet alt indhold, og returnere eller destruere alle kopier, omfattende elektroniske kopier, af indholdet i din besiddelse eller under din kontrol.

Krænkelse af ophavsret – DMCA-notits

Digital Millennium Copyright Act (the “DMCA”) giver afhjælpninger til copyright-indehavere, som i god tro mener, at materiale på internettet krænker deres rettigheder under lov om ophavsret. Hvis du i god tro mener, at indhold eller materiale på denne hjemmeside krænker en gyldig ophavsret ejet af dig, kan du (eller din repræsentant) sende Narconon Europa en meddelelse og bede om at få materialet fjernet, eller adgang til det blokeret. Denne anmodning bør sendes til: [email protected]; eller til: Narconon Europa, 7065 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USA.

Denne meddelelse skal indeholde følgende information: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift fra en person autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eneret, som påstås krænket; (b) identifikation af det ophavsretbeskyttede værk, der påstås krænket; (c) identifikation af det materiale, der påstås krænket eller emnet for den krænkende aktivitet; (d) navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for den klagende part; (e) en erklæring om at den klagende part har en overbevisning i god tro, at brug af materialet på den måde, der er klaget over, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsret, vedkommendes repræsentant eller loven; og (f) en erklæring om, at informationen i meddelelsen er korrekt og, under edsansvar, at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eneret, der påstås krænket. Hvis du i god tro mener, at en meddelelse om krænkelse af ophavsret er blevet uretmæssigt indgivet imod dig, tillader DMCA dig at sende os en kontra-meddelelse. Meddelelser og kontra-meddelelser skal opfylde de gældende lovmæssige krav pålagt af DMCA. Meddelelser og kontra-meddelelser angående denne hjemmeside bør sendes til ovenstående adresse.

Oplysninger om varemærker

Narconon Europa navne og logoer og alle forbundne produkter og servicenavne, design-mærker og slogans er varemærker og servicemærker for Narconon Europa. Alle rettigheder er forbeholdt. Det er ikke tilladt at bruge noget Narconon Europa navn eller mærke i nogen annoncering, offentlig omtale eller på nogen anden kommerciel måde uden forudgående skriftlig godkendelse fra Narconon Europa. Alle andre varemærker på hjemmesiden er de respektive ejeres ejendom.

Online-butik

Narconon Europa er ikke ansvarlig for indholdet i nogen produkter andre end dem, der specifikt er opslået af Narconon Europa og garanterer ikke, at noget produkt for øjeblikket er tilgængeligt, salgbart eller passende til et bestemt formål.

At foretage køb

Visse bøger, produkter, servicer og andre ting kan være annonceret eller tilbudt til salg på eller i forbindelse med hjemmesiden. Hvis du ønsker at købe noget, kan du blive bedt af Narconon Europa eller en pågældende tredjepart om at give visse informationer omfattende, men ikke begrænset til, kreditkort eller anden information om betaling. Du erklærer dig indforstået med at give Narconon Europa eller sådan tredjepart information, der er sandfærdig, nøjagtig, komplet og nuværende for at efterleve vilkår og betingelser for nogen aftale, du indgår i forbindelse med dit køb af ethvert produkt eller enhver service. Narconon Europa er ikke ansvarlig for nogen fejl i forsendelsesinformationen tilvejebragt af dig eller for en usikker forsendelsesadresse. Du er ansvarlig for al aktivitet fra og omkostninger pådraget af brugere af din konto, dit kreditkort eller andet betalingsmiddel såvel som for at betale eventuelle skatter og afgifter. Enhver prisfastsættelse for artikler kan ændres uden varsel, og ingen bestilling anses for at være accepteret af os, før vi sender eller leverer produkt(erne) til dig. Vi kan når som helst, også efter afsendelse, korrigere fejl i prisfastsættelse eller lignende fejl, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl eller ikke ajourførte priser.

Vi reserverer retten til uden forudgående varsel at ændre beskrivelse, billeder eller lister af, eller links eller henvisninger til produkter og/eller servicer på hjemmesiden (samlet ”produktudbud”), eller til at begrænse ordremængden på et hvilket som helst produkt eller service og/eller nægte dig service.

Sikkerhed

Vi har indført administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger beregnet på at sikre dine personlige oplysninger imod hændeligt tab og imod uautoriseret tilgang, brug, ændring eller offentliggørelse. Vi kan dog ikke garantere, at en uautoriseret tredjepart aldrig vil være i stand til at overvinde disse foranstaltninger eller bruge dine personlige oplysninger til upassende formål. Du anerkender, at du tilvejebringer din personlige information på egen risiko.

Del to: Yderligere juridiske udtryk

Repræsentation og garantier

Du repræsenterer og garanterer over for os, at: (a) Du er mindst 18 år gammel; og (b) din brug af denne hjemmeside vil være i overensstemmelse med disse Vilkår for brug.

Ingen garantier

BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ER PÅ EGET ANSVAR. I DEN YDERSTE UDSTRÆKNING TILLADT AF GÆLDENDE LOV ER DENNE HJEMMESIDE OG SERVICER TILVEJEBRAGT UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVAD END DET ER UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET, OMFATTENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVAD ENTEN DEN ER MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET AF NARCONON EUROPA ELLER GENNEM DENNE HJEMMESIDE, VIL GIVE NOGEN GARANTI, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER BESKREVET HERI. UDEN AT BEGRÆNSE FOREGÅENDE NARCONON EUROPAGARANTERER DETS PROCESSORER, LEVERANDØRER, DETS LICENSGIVERE (OG DERES RESPEKTIVE UNDERAFDELINGER, SØSTERSELSKABER, REPRÆSENTANTER, LEDERE OG ANSATTE) IKKE, AT INDHOLDET ER PRÆCIST, PÅLIDELIGT OG KORREKT; AT DENNE HJEMMESIDE VIL OPFYLDE DINE KRAV; AT DENNE HJEMMESIDE VIL VÆRE TILGÆNGELIG PÅ NOGET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED, UFORSTYRRET ELLER SIKKER; AT NOGEN FEJL ELLER MANGLER VIL BLIVE KORRIGERET; ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE DELE. ETHVERT INDHOLD DOWNLOADET ELLER PÅ ANDEN VIS ANSKAFFET GENNEM BRUG AF DENNE HJEMMESIDE BLIVER DOWNLOADET PÅ EGET ANSVAR, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN EJENDOM ELLER TAB AF DATA, DER RESULTERER FRA EN SÅDAN DOWNLOAD.

NARCONON EUROPA GARANTERER ELLER GODKENDER IKKE OG TAGER IKKE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER SERVICER ANNONCERET ELLER TILBUDT AF NOGEN TREDJEPART GENNEM DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN HJEMMESIDE ELLER SERVICE, DER ER HYPERLINK TIL, ELLER SOM ER FREMHÆVET I NOGET BANNER ELLER ANDEN ANNONCERING, OG NARCONON EUROPA VIL IKKE VÆRE EN TREDJEPART ELLER PÅ NOGEN MÅDE OVERVÅGE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER SERVICER.

Skadesløsholdelse

VED AT BESØGE DENNE HJEMMESIDE ERKLÆRER DU DIG ENIG I AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG HOLDE SKADESFRI NARCONON EUROPA, OG ENHVER TILKNYTTET NARCONON EUROPA JURIDISK PERSON, ANSATTE, LEDERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER (SAMLET KALDET ”NARCONON EUROPA -PARTER”) FRA OG IMOD KRAV, HANDLINGER, FORLANGENDER, ANSVAR, DOMSAFSIGELSER, AFGØRELSER, SAGSOMKOSTNINGER, TAB, SKADE, SKATTEANSÆTTELSE, STRAF, RENTER OG UDGIFTER (INDBEFATTET, UDEN BEGRÆNSNING, RIMELIGE UDGIFTER TIL JURIDISK BISTAND), SOM MÅTTE OPSTÅ UD FRA ETHVERT DIREKTE ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGT, INDIREKTE, SPECIELT, MØNSTERGYLDIGT, STRAFFENDE ELLER NOGET ANDET KRAV DU MÅTTE PÅDRAGE DIG I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, INDBEFATTET UDEN BEGRÆNSNING ENHVER PÅSTAND OM ÆREKRÆNKELSE, KRÆNKELSE AF OFFENTLIGGØRELSE, PRIVATLIV, COPYRIGHT ELLER VAREMÆRKER SOM RESULTAT AF DIN INDSENDELSE AF ET HVILKET SOM HELST INDHOLD, TAGGED CONTENT ELLER ANDET MATERIALE, ENHVER ØKONOMISK SKADE, TABT FORTJENESTE, SKADE PÅ FIRMA, DATA ELLER COMPUTERSYSTEMER ELLER NOGEN SKADE SOM RESULTAT AF TILLID TIL NOGET INDHOLD ELLER RESULTERENDE I NOGEN FORSTYRRELSE, ARBEJDSSTANDSNING, COMPUTERNEDBRUD, SLETNING AF FILER, FEJL, UDELADELSER, UNØJAGTIGHEDER, MANGLER, VIRUS, FORSINKELSER ELLER FEJLTAGELSER AF NOGEN ART, SELV HVIS DU FORUDGÅENDE HAVDE ADVISERET NARCONON EUROPA OM MULIGHEDEN AF ET SÅDANT KRAV.

Begrænsning af ansvar og skadeserstatning

DIN ENESTE AFHJÆLPNING FOR UTILFREDSHED MED DENNE HJEMMESIDE OG EN HVILKEN SOM HELST AF DENS SERVICER ER AT OPHØRE MED AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER SERVICEN. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL NOGEN AF NARCONON EUROPA PARTERNE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE SOM RESULTAT ER DIN BRUG AF ELLER IKKE AT KUNNE BRUGE DENNE HJEMMESIDE ELLER MATERIALERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE. DENNE BESKYTTELSE DÆKKER KRAV BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, CIVILT RETSBRUD, SKÆRPET ANSVAR OG ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI. DENNE BESKYTTELSE DÆKKER ALLE TAB OG KRAV AF NOGEN ART OMFATTENDE UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG, TILLIDSMÆSSIG, BETYDNINGSFULD, MØNSTERGYLDIGT, PØNALT BEGRUNDET FORHØJET ERSTATNING, PERSONSKADE/URETMÆSSIG DØD, TABT FORTJENESTE ELLER SKADER RESULTERENDE FRA TAB AF DATA ELLER DRIFTSTAB.

Tvister

Hvis en tvist af nogen art opstår, ønsker vi at forstå og tage hånd om dit anliggende snarest og til din tilfredsstillelse. Kontakt venligst [email protected] med en eventuel tvist. Hvis vi ikke kan løse dit anliggende, erklærer vi os enige i en uformel og rimelig konfliktløsningsproces med personlig voldgift. “Tvister” mellem dig og Narconon Europa, omfattende dets behandlere, leverandører eller licensgivere eller deres respektive filialer, repræsentanter, ledere eller ansatte, defineres, hvad angår disse Vilkår for brug til at omfatte ethvert krav, kontrovers eller tvist (hvad end det involverer kontrakt, civilt retsbrud, rimelig, lovreguleret eller en hvilken som helst anden juridisk teori) mellem dig og Narconon Europa omfattende, men ikke begrænset til, eventuelle krav i forbindelse på nogen måde med disse Vilkår for brug (omfattende overtrædelse, afslutning eller fortolkning), ethvert andet aspekt af vores forbindelse, Narconon Europa annoncering og enhver brug af Narconon Europa servicer.

Konfigurationsfejl: Kontakt venligst webmaster, hvis du ser denne besked.

Anmodning om information

Hvis du kontakter Narconon Europa og beder om information om vores programmer eller servicer, vil vi bruge vores e-mail eller postadresse til at give dig den information, du har bedt om. Du erklærer dig indforstået med, at vi må bruge og dele information, du tilvejebringer, som beskrevet i vores Online bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tidsbegrænsning på at starte en tvist

Medmindre der er andre lovkrav, skal et sagsanlæg eller retsforfølgelse fra din side i forbindelse med eventuel tvist påbegyndes inden for et år efter årsagen til sagsanlægget er opstået.

Links til andre hjemmesider

Denne Narconon Europa hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider som en hjælp til dig. Medtagelsen af et link til en hjemmeside antyder en godkendelse, støtteerklæring eller anbefaling fra Narconon Europa. Du erklærer dig indforstået med, at du tilgår enhver sådan hjemmeside på eget ansvar, og at den hjemmeside ikke reguleres af de vilkår og betingelser, som er indeholdt i disse Vilkår for brug. Narconon Europa frafalder ethvert ansvar for disse hjemmesider. Husk på, at når du bruger et link til at gå fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside, så er vores Online bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger og Bemærkninger om privatlivspolitik ikke længere gældende. Dit gennemsyn af og interaktion med enhver anden hjemmeside, omfattende de som har link på vores hjemmeside, er underlagt den pågældende hjemmesides egne regler og politik.

Filer der kan downloades og e-mail

Narconon Europa kan og vil ikke garantere, at e-mail og filer tilgængelige for download fra deres hjemmeside vil være fri for virus eller anden kode, der kan inficere eller ødelægge data på din computer. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkeligt beskyttende procedurer og tjek for at opretholde nøjagtigheden af dine data for at opretholde data-backup eller andre metoder til at rekonstruere eventuelt mistede data. Narconon Europa påtager sig ikke noget ansvar eller risiko for skade på din computer eller dens filer forbundet med din brug af hjemmesiden.

Andre bestemmelser

Bortset fra som udtrykkeligt bestemt i disse Vilkår for brug er disse vilkår en fuldstændig erklæring af den aftale, der eksisterer mellem dig og Narconon Europa, og de beskriver det fulde ansvar for Narconon Europa og dets forhandlere og leverandører (inklusive processorer) og din eneste afhjælpning i forbindelse med din tilgang og brug af denne hjemmeside. I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår for brug og enhver anden Narconon Europa aftale eller politik, er disse Vilkår for brug overordnede vedrørende emnet Vilkår for brug. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår for brug er ugyldig eller ikke kan håndhæves under gældende lov, så skal den ændres og fortolkes for at tilvejebringe formålet med en sådan bestemmelse i den yderste udstrækning mulig under gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsætte med fuld gyldighed. Overskrifter er udelukkende medtaget som hjælp, og skal ikke tages i betragtning ved fortolkning af disse Vilkår for brug. Disse Vilkår for brug begrænser ikke nogen rettigheder, som Narconon Europa måtte have under love om forretningshemmeligheder, copyright, patent eller andre love. Hvis der er nogen ret eller bestemmelse i disse Vilkår for brug, vi ikke kan gøre gældende, udgør det ikke et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Intet afkald på nogen vilkår i disse Vilkår for brug skal anses for at være yderligere eller fortsat afkald på sådan et vilkår eller nogen andre vilkår.

Overdragelse

Du må ikke overdrage nogen rettighed eller forpligtelse under denne aftale uden forudgående skriftlig godkendelse. Narconon Europa kan overdrage denne aftale helt eller delvist.

Overlevelse

Alle sektioner af denne aftale, som ifølge deres natur er beregnet på at forblive i kraft efter udløb eller afslutning af denne aftale, omfattende, men ikke begrænset til, klausuler om skadesløsholdelse og begrænsning af ansvar, skal forblive i kraft.

Afkald

Intet afkald på nogen af disse vilkår skal anses for at være yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller en sådan betingelse eller noget andet vilkår eller nogen anden betingelse.

Meddelelser

Du erklærer dig indforstået med, at vi kan give dig enhver meddelelse per e-mail, telefon eller fax såvel som via ethvert andet system.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen af bestemmelserne i denne aftale ikke kan håndhæves af en domstol eller anden ret med kompetent domsmyndighed, så skal de bestemmelser begrænses eller elimineres i mindst mulig udstrækning, for at tillade at resten af denne aftale opretholdes med fuld gyldighed.

Hele aftalen; tillæg

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og Narconon Europa , der er relevant for denne sag. Den må ikke modificeres bortset fra som beskrevet andetsteds i denne aftale.

Modstridende Vilkår

Hvad som helst på denne hjemmeside, som er i modstrid med vilkårene i denne aftale, erstattes af vilkårene i denne aftale.

Kontaktinformation

Du kan kontakte Narconon Europa, hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående disse Vilkår for brug, på:

Narconon Europa
Præstevej 62
3200 Helsinge
Denmark
E-mail: [email protected]