Velkommen til
Narconon Europa

På Narconon Europa kommer du inn i omgivelser som er viet til én ting: å hjelpe mennesker med å overvinne avhengigheten sin for godt. Det begynner med Narconons omgivelser.

For det første har vi ikke «pasienter», «ofre» eller «narkomane». Vi har studenter – studenter som lærer å leve et vellykket og stoffritt liv.

Her er alle detaljer tatt med i betraktning for å kunne gi våre studenter den stabiliteten og komforten de har bruk for når de begynner klatringen, å frigjøre seg selv fra avhengighet og å gjenoppbygge livene sine uten stoff.

Narconon Europa er områdets fremste Narconon-senter som er utformet for å levere Narconons effektive teknologi: Fra våre spesialutformede lokaler for medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk, til Badstusenteret der vår enestående metode fjerner restene av stoff som stimulerer trangen og medvirker til tilbakefall.

Lokalene våre ligger tilbaketrukket på 6,3 hektar utenfor Helsinge – rett ved den vakre innsjøen Arresø – ideelle omgivelser for den personlige omsorgen og oppmerksomheten som er vesentlig for vårt enestående effektive program.

NARCONON EUROPA

UTDANNELSE OM STOFF OG REHABILITERING