L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard, som er blant de mest verdsatte menneskevennene i løpet av de siste hundre årene, kjennetegnes best av en enkel erklæring, som lyder:

«Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.»

Som et vitnesbyrd om denne uttalelsen, finnes det nå hele befolkningsgrupper som lever bedre liv fordi han levde. Blant disse finnes de utallige mennesker som har blitt reddet fra avhengighet, takket være Narconons stoffutdannelse og rehabiliteringsprogrammer. Hittil finnes Narconon i mer en tretti land på alle kontinenter. Som en følge av dette har L. Ron Hubbard mottatt et stort antall priser fra nasjonale regjeringer – for ikke å nevne anerkjennelse for humanitære bidrag fra De forente nasjoner.

Men det største vitnesbyrdet om L. Ron Hubbard er miraklene som stammer fra arbeidet hans og de millionene som fremmer dette arbeidet hver eneste dag.

For ytterligere informasjon, besøk
www.lronhubbard.org