NARCONON VIDNESBYRD

Jacky BuensozNarconon vidnesbyrd
3 november 2020

Narconon-programmet—ett otroligt äventyr

Idag skulle jag vilja dela med mig av min personliga framgång under Narconon-programmet. Jag slutförde Narconon-programmet och det var verkligen en fantastisk upplevelse. Att komma hit var en mycket svår resa, tillbakadragandet var mycket svårt först.

läs vidare...