Narconon-programmet

Erkännande & uppskattning

Som beskrivits på den här webbplatsen baseras Narconon-programmet på en bred syn på faktorerna i drogberoende och riktar sig till hela personen – beroendet i sig själv, de bakomliggande orsakerna till beroendet och behovet av ett helt nytt spel för ett liv utan droger.

Denna syn återspeglas i alla aspekter av programmet, såsom att man hänvisar till deltagare i programmet som studerande – inte patienter eller offer eller missbrukare. De är studerande därför att de lär sig konsten och teknologin för att leva ett fullständigt och produktivt liv utan droger. De riktar sig till den olycka och skada som gjorts mot andra och kan därigenom gå vidare från dem till att bygga nya liv.

Narconons tänkesätt är att individen är ansvarig för sitt eget livstillstånd och har makten att omforma sitt liv på vilket sätt som helst som individen väljer när hon en gång befriats från drogberoendet genom Narconon-programmet.

SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Serviceadministrationen för drogmissbruk och mental hälsa), definierar standarden för att säga att en person är rehabiliterad från drogberoende: utöver att vara drogfri, är personen förvärvsarbetande, går i skola, eller båda; engagerad i positiva relationer med familj och vänner; inte involverad i kriminell verksamhet; och gör vanligen sunda val i sådant som rör livet.

Det är överväldigande många som utexaminerats från Narconon som stämmer in på denna profil, och deras familjer och yrkeskollegor har uttryckt sina ord på de sidor som följer.

Los Angeles county bekräftar Narconon-tjänster

MYNDIGHETER

”Som ordförande av senatens kommitté för missbruk vill jag utnyttja detta tillfälle att tacka er och er organisation för det arbete ni har utfört för att bekämpa drogmissbruk. På grund av Narconons och andra liknande organisationers synnerligen effektiva program, kan dagens ideal om ett drogfritt samhälle en dag bli verklighet. Vad Narconon åstadkommit talar för sig själv. Breven från dem som deltagit i programmet uttrycker fullständigt stöd för Narconon. Narconons unika metoder för att hjälpa missbrukare bli kvitt sitt beroende på ett mycket snabbare sätt än vad som är normalt, är anmärkningsvärt. Kampen mot drogmissbruk måste vara ett gemensamt projekt som inbegriper både myndigheter och den privata sektorn. Jag är stolt över att vara associerad med Narconon och uppmuntrar andra att gå med i kampen mot drogmissbruk.” – Senator, USA

”Plågoriset droger fortsätter att vara en av de svåraste och viktigaste utmaningar som vårt samhälle har att hantera. Denna cykel av hopplöshet får inte fortsätta, och bara genom beslutsamma insatser från individer och organisationer som er, kan vi vinna denna kamp. Under årtionden har ni aktivt engagerat er i att hjälpa till med att förebygga drogmissbruk, och har gett vägledning och upplysning till de individer som fallit offer för illegala droger. Sedan ni grundades 1966 har ni expanderat till att omfatta Narconon-centra i länder världen över, ett klart bevis på att era program och metoder är effektiva.” – Tidigare guvernör, delstaten Kalifornien, USA

”De resultat ni uppnår är imponerande. Det har varit mycket positivt och instruktivt att ha träffat några av Narconons tidigare studerande, personer som är fria från sitt beroende och har kunnat återvända till ett normalt arbete och familjeliv.” – Riksdagsledamot, Sverige

New Yorks brandstation bekräftar räddningsarbetarnas avgiftningsprojekt för räddningsarbetare efter katastrofen den 11 september

”Narconons drogrehabiliteringsprogram förverkligar lösningarna som utvecklades av L. Ron Hubbard och har hjälpt tiotusentals att återvinna sin självrespekt och sina liv.” – Talesman, representanthuset, samväldet Puerto Rico

”Eftersom Narconon Nepal gör ett storartat arbete med förebyggande och rehabilitering för att rädda livet på många människor från Nepal, ber jag å regeringens vägnar er att ta emot vår uppriktiga tacksamhet för att ni etablerat och stödjer Narconon Nepal.” – Inrikesminister, Nepals regering

”Narconon har utmärkt sig under många år i Santa Cruz och Placerville genom att tillhandahålla en drogfri metod för rehabilitering. Detta enastående program har riktat sig till drogmissbrukets symptom och hjälpt de studerande genom att lära dem färdigheter och ansvar.” – Senator, USA

”Jag är glad att få uttrycka mina hjärtligaste gratulationer till alla dem som är associerade med er enastående organisation då ni firar 25 år av att tillhandahålla drogförebyggande tjänster och rehabiliteringstjänster till dem som behöver dem.” – Delstatsguvernör, USA

Staden McAlester, Oklahoma, utropar Narconon-dagen

”Vår viceguvernör är särskilt välunderrättad och bekant med ert program, och han uppskattar verkligen och stödjer sådana ansträngningar som Narconon gör, som strävar efter att hjälpa unga personer att göra de rätta valen i sina liv när det gäller droger och alkohol.” – Delstatsguvernör, USA

”Vi applåderar L. Ron Hubbard för hans forskning och teknologi som hjälper till att rädda liv från alkohol och droger både lokalt och internationellt.” – Ledamot i stadsfullmäktige, USA

”Narconon Vista Bay har använt sitt unika program för att hjälpa till att rädda och återställa liven hos ett oräkneligt antal personer, utöver att hjälpa till att utbilda tonåringar om farorna med droganvändning. – Viceguvernör, USA

YRKESVERKSAMMA INOM HÄLSOVÅRDEN

”Jag har nu skickat nästan 4 000 personer genom Hubbard-programmet för avgiftning. Jag kan säga utan tillstymmelse till tvivel att det fungerar. Det är fortfarande den enda behandling som inriktar sig på verkningarna från ackumulerade gifter. Och det finns inget annat i sikte.” – Läkare, USA

”Narconon är effektivt när det gäller att tillhandahålla ett fungerande alternativ för rehabilitering, med ett unikt strukturerat program ... Som läkare rekommenderar jag starkt Narconon-programmet för dem som är beroende av droger. Drogmissbrukare går igenom Narconon-programmet och lämnar det sedan drogfria.” – Läkare, Spanien

”Narconon har en unik ställning inom området rehabilitering. Det erbjuder missbrukare en relativt smärtfri abstinensbehandling – något som de flesta missbrukare och experter betraktar som omöjligt. Det har utvecklat effektiva program utan kostnad för skattebetalare, vid en tid då USA:s regering har investerat miljarder dollar i experimentella metoder som inte har erbjudit tillfredsställande lösningar.” – Läkare, (specialiserad på behandling av drogberoende), USA

Staden Los Angeles erkänner Narconons drogförebyggande och -utbildning

”Som medicinsk rådgivare åt Narconon,har jag följt bokstavligt talat hundratals drogmissbrukare då de gått igenom Narconon-programmet för att få bort och bli avgiftade från droger. Jag drar slutsatsen att Narconon-metoden har visat sig vara effektiv i de flesta fallen som har observerats. Jag skulle också vilja påpeka att många av de personer som återställts till ett normalt liv tidigare ansågs vara ’obotliga’.” – Läkare och biolog, Italien

”Under mitt arbete har jag haft möjlighet att själv observera resultaten med Narconons Avgiftningsprogram för ett nytt liv, och har funnit dem vara fullständigt mirakulösa. Det vanligaste bland de som har fullbordat programmet är att de säger att de inte längre besväras av kemikalier som skärmade av deras liv. De upplever ökad mental klarhet och känner nytt hopp inför framtiden. När de har fullbordat programmet är de lyckligare, friskare och mer produktiva.” – Läkare, USA

”Jag har varit medicinsk rådgivare till Narconon-programmet i femton år. De gångna tio åren har jag studerat de resultat man fått genom att använda den avgiftningsmetod som utvecklades av L. Ron Hubbard, där man använder sig av vitaminer, utsvettning i bastun och motion, vilket ingår som en del av Narconon-programmet. Narconons klienter, med ett förflutet av medelmåttigt till extremt tungt drogmissbruk, uppvisar en markant förbättring i uppmärksamhet, klarhet i tänkande och allmänna hälsotillstånd, sedan de genomgått denna behandling. De flesta berättar också om en avsevärd minskning i suget efter droger och alkohol. Vetenskapliga studier som publicerats om metoden har visat att den är framgångsrik när det gäller att minska koncentrationen av diverse gifter och föroreningar i vävnaderna, och jag rekommenderar varmt att man fortsätter använda metoden som ett effektivt verktyg vid behandling av drogberoende.” – Läkare, Kanada

”Under många år har jag ägnat mig åt den svåra uppgiften att rehabilitera drogmissbrukare. Jag har studerat en mängd rehabiliteringssystem och jag har dragit slutsatsen att vi genom Narconon har ett helt igenom fungerande program. Gång på gång har jag sett drogmissbrukare genomgå Narconon-programmet och sedan ge sig av drogfria.” – Läkare, USA

Tidningskedja i London lovordar Narconon-programmet

”Man hör inte så ofta några goda nyheter i vår kamp mot konsekvenserna av alkohol- och andra drogmissbruk i vårt samhälle. Jag är glad över att säga att Narconon-programmet är goda nyheter. Jag uppmuntrar er att granska det noggrant och överväga att använda det.” – Läkare, USA

BROTTS­BEKÄMPNING

”Ert program överträffar alla andra inom området för drogutbildning och kunskap om de fysiologiska verkningarna från droger på kroppen. Det sätt på vilket Narconon presenterar detta för dessa svårnådda åhörare är enastående.” – Polischef och högsta befäl, polismyndighet, USA

”Narconon-programmet befriar missbrukare från droger utan att använda några ersättningsdroger. Detta betyder mycket, eftersom man har ett program som tar bort drogmissbruk i samhällen, för familjer närmare varandra och hanterar brottslighetsproblemet på gatorna. Jag stödjer Narconon-programmet och uppmanar er att också göra det.” – Polischef, sedlighetsroteln

Nepals regering lovordar Narconons drogrehabilitering

LEDARE I SAMHÄLLET

”Ert program har än en gång hjälpt mitt företag att rädda en mycket värdefull anställd med drog- eller alkoholproblem. Det är sällan detta inträffar i vårt företag, men när det händer är vi glada över att ni finns där. Den här personen var tekniker som kunde sitt jobb väl men började förstöra sina arbetsrelationer på grund av ett alkoholproblem som sedan övergick i ett drogrelaterat problem. Innan kvaliteten blev lidande, skickade vi honom därför till Narconon. Hans problem löstes, hans kvalitet är tillbaka, och han är sig själv igen.” – Företagschef, USA

”Jag har själv erfarit att teknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard och som används av Narconon Arrowhead är den mest effektiva behandling som finns. Jag ser fram emot att arbeta med Narconon Arrowhead i framtiden.” – Förbundsledare, USA

”Narconon-programmet har en 50-årig historia av drogrehabiliterings- och utbildningsservice över hela världen. Jag är stolt över att hjälpa en sådan organisation som har räddat så många liv och hjälpt ett oräkneligt antal personer att bli stabila, drogfria, etiska och produktiva medlemmar i samhället.” – Verkställande direktör för ideell organisation, USA

”Jag skriver detta brev baserat på fyra år som åklagare för det federala justitiedepartementet i fall rörande droger, och 13 år vid domstolen i den här provinsen. En av de mycket få fungerande organisationer som är framgångsrika när det gäller att rehabilitera heroinmissbrukare, är enligt min åsikt Narconon. Allt stöd som denna grupp kan få genom allmänna anslag, är enligt min åsikt mycket välförtjänt.” – Provinsdomare, Kanada