Online-integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 5 september 2015

Läs detta noga innan du använder denna webbplats

Detta integritetsmeddelande beskriver informationen Narconon Europe som samlas in om dig via denna webbplats, hur vi använder och delar den informationen och sekretessval vi erbjuder. Detta integritetsmeddelande gäller information som vi samlar in när du öppnar eller använder vår webbplats eller när du annars interagerar med oss.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vi kan ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Om vi gör förändringar, kommer vi att meddela dig genom att publicera det uppdaterade integritetsmeddelandet och revidera datumet ovan om ”Senast uppdaterad”. Vi uppmuntrar dig att granska integritetsmeddelandet när du använder vår hemsida för att hålla dig informerad om våra informationsmetoder och om hur du kan hjälpa till att skydda din integritet.

Meddelande om säkerhetspolicy – hälsoinformation

Viss skyddad hälsoinformation som kan tillhandahållas av dig skyddas som beskrivs i vårt Meddelande om säkerhetspolicy. I händelse av en konflikt mellan villkoren i detta integritetsmeddelande och villkoren i Meddelande om säkerhetspolicy, ska villkoren i Meddelande om säkerhetspolicy gälla.

Användning av webbsidan

Din tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för vissa villkor som anges i våra Användarvillkor.

Insamling av information

Information som du lämnar

Vi samlar in information som du tillhandahåller, till exempel när du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev, när du begär ett fritt informationspaket eller en portfölj, eller när du fyller i vårt frågeformulär för förhandsbedömning. Vi kan samla in, men är inte begränsade till att samla in följande information: ditt namn, e-mailadress, postadress, telefonnummer, betalkortsnummer, frågor som vi kan hjälpa dig med, anledningar till att du vill ha mer information och grundläggande historia av alkohol och/eller andra droger.

Information vi samlar in från din användning av webbplatsen

Vi samlar in information om dig när du använder vår webbplats, inklusive följande:

  • Enhetsinformation. Vi samlar in enhetsspecifik information när du använder vår webbplats, inklusive din modell av hårdvara, operativsystem och version, unika enhetsidentifierare, mobilnätverksinformation, och information om enhetens samverkan med vår hemsida. Vi kan också identifiera andra program som körs på enheten (men kommer inte att samla in innehåll från sådan programvara) i förebyggande syfte som skydd mot bedrägerier och sabotageprogram.
  • Användning av information. Vi samlar in information om hur du använder vår hemsida, inklusive dina åtkomsttider, typ av webbläsare och språk och Internet Protocol-adresser (”IP”).
  • Information som samlas in av cookies och webbsignaler. Vi använder olika teknologier för att samla in information, och detta kan innebära att skicka cookies till din dator eller mobilenhet. Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk eller i enhetens minne av en webbplats. Cookies behåller bland annat din preferenser och hjälper till att värdera och sammanställa sammanlagd statistik om användaraktivitet. Vi kan också samla in information med hjälp av webbsignaler. Webbsignaler är elektroniska bilder som kan användas på vår hemsida eller i e-mail. Vi kan använda webbsignaler för att leverera cookies, räkna besök, förstå användning och effektivitet, och avgöra om ett e-mail har öppnats och gjorts något med.

Tredjepartsanalyser

Vi kan tillåta tredje part att tillhandahålla analystjänster. Dessa tredjeparter kan använda cookies, webbsignaler och andra tekniker för att samla in information, såsom din IP-adress, som är associerad med din mobilenhet eller applikationer på enheten, webbläsare du använder för att besöka vår hemsida, besökta sidor, tid på sidorna, klickade länkar och omvandlingsinformation. Denna information kan användas av Narconon Europe och andra företag för att analysera och spåra data, bestämma populariteten av visst innehåll, och bättre förstå din användning. Detta integritetsmeddelande gäller inte, och vi är inte ansvariga för, tredje part cookies, webbsignaler eller andra spårningstekniker, och vi rekommenderar att du kontrollerar dessa tredje parters integritetspolicy för att lära dig mer om deras säkerhetspolicy.

Användning av information

Vi använder information om dig för att tillhandahålla, upprätthålla och förbättra vår hemsida och för att leverera den information och det stöd du begär.

Vi kan använda information som vi samlar in för att skicka dig nyheter och information om våra tjänster.

Vi kan även använda information om dig för att spåra och analysera trender och användning i samband med vår webbplats; att skydda våra rättigheter eller egendom; att utreda och förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet; och för något annat ändamål som delges dig i samband med vår webbplats.

Vi kan använda tredje parts serviceleverantörer för att behandla och lagra personuppgifter i USA och andra länder.

Att dela information

Vi kan dela personlig information om dig på följande sätt:

  • Med tredje part för att tillhandahålla, upprätthålla och förbättra vår hemsida och våra tjänster, inklusive serviceleverantörer som får tillgång till information om dig för att utföra tjänster för vår räkning (t.ex. förebyggande av bedrägeri och verifieringstjänster);
  • I samband med eller under förhandlingarna om varje sammanslagning, försäljning av bolagets aktier eller tillgångar, finansiering, förvärv, avyttring eller upplösning av hela eller en del av vår verksamhet;
  • Om vi tror att ett utlämnande är nödvändigt för att följa gällande lagar, juridiska processer eller regeringsbegäran; att genomdriva avtal eller policy som gäller användare; för att skydda säkerheten eller integriteten hos vår hemsida eller tjänster; och för att skydda oss, våra användare eller allmänheten från skada eller olagliga aktiviteter; och
  • Med ditt medgivande.

Vi kan också dela samlad, icke-personligt identifierbar information med tredje part.

Sociala medier och tredje parts plattformar

Vissa sektioner eller funktioner på vår hemsida kan tillåta dig att dela information på tredje parts sociala medier eller plattformar som Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google+ eller andra liknande sajter (kollektiva, ”sociala mediers webbplatser”). Narconon Europe äger eller kontrollerar inte sådana sociala medier, och att placera din information på sociala mediers webbplatser är föremål för den tredje partens sekretesspolicy och andra juridiska villkor, som inte kan ge integritetsskydd som du samtycker till. Narconon Europe är inte ansvarig för någon handling eller underlåtenhet av några sociala mediers webbplats, vi är inte heller ansvariga för konsekvenserna av att du väljer att dela din information på sociala mediers webbplatser.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder, inklusive administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan Narconon Europe inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du skickar till oss eller från våra online-produkter eller -tjänster, och du gör det på egen risk.

Dina integritetsval

Personlig information

Du kan uppdatera eller korrigera information om dig själv när som helst via e-mail till oss på [email protected].

Cookies

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du vill kan du oftast välja att ställa in din webbläsare för att ta bort eller avvisa cookies; men vår webbplats kan inte fungerar korrekt om du gör det.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och dessa webbplatser kanske inte följer samma säkerhetspolicy som Narconon Europe. Vi är inte ansvariga för säkerhetspolicy på tredje parts webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa säkerhetspolicy för sådana tredje parter för att lära dig mer om deras säkerhetspolicy.

Barn

Narconon Europe samlar inte medvetet in eller bibehåller personligt identifierbar information från barn under 13 års ålder, och ingen del av webbplatsen eller tjänsterna riktar sig till personer under 13 år. Om du är under 13 år, då ska du inte använda webbplatsen eller tjänsterna. Om Narconon Europe får reda på att personligt identifierbar information om personer under 13 år har samlats in utan verifierbart samtycke från föräldrar, då kommer Narconon Europe att vidta lämpliga åtgärder för att ta bort denna information. För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontakta

Vänligen kontakta oss med alla frågor eller funderingar kring detta integritetsmeddelande på:

Narconon Europe
Præstevej 62
3200 Helsinge
Denmark
E-mail: [email protected]