Adatkezelési szabályzat az alkohol- és drogfogyasztás nyilvántartásának adatvédelmi gyakorlatáról és bizalmas kezeléséről

Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 5.

JELEN SZABÁLYZAT ISMERTETI, HOGY AZ ÖNRŐL SZÓLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK HOGYAN HASZNÁLHATÓK FEL ÉS HOZHATÓK NYILVÁNOSSÁGRA, ÉS ÖN HOGYAN FÉRHET HOZZÁJUK. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN.

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK BIZALMAS KEZELÉSE. Az olyan egészségügyi információk, amelyeket a Narconon Európa („Narconon Európa”) az ön múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli egészségével, kezelésével vagy egészségügyi szolgáltatásokért eszközölt kifizetéseivel kapcsolatban személyesen önről kap és/vagy készít a program során, az Egészségbiztosítási hordozhatósági és elszámolhatósági törvényként (HIPAA) ismert szövetségi törvény (CFR 45., 160. és 164. rész) értelmében „védett egészségügyi információk”. A program által vezetett alkohol- és drogfogyasztási tanulói nyilvántartások bizalmas kezelését egy másik szövetségi törvény is védi, közismert nevén az Alkohol és más drogok (AOD) bizalmas kezelési törvénye (CFR 42., 2. rész). Általában véve a Narconon Európa a programon kívüli személyeknek nem mondhatja el, hogy ön részt vesz a programon, illetve nem hozhat nyilvánosságra olyan információkat, amelyek önt alkohol- vagy drogfogyasztóként azonosítják, illetve semmilyen más védett egészségügyi információt nem használhat fel, és nem hozhat nyilvánosságra, kivéve a szövetségi törvények által meghatározott bizonyos körülmények között. Továbbá az ön egészségügyi információit minden olyan idevonatkozó államszintű törvény is védi, amely jobban véd, vagy szigorúbb, mint a fenti két szövetségi törvény közül valamelyik.
 2. EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ÍGÉRET. Narconon Európa megérti, hogy az önről és az egészségéről szóló egészségügyi információk személyesek. Narconon Európa elkötelezetten védi az önről szóló egészségügyi információkat. Azért, hogy az ön számára minőségi szolgáltatást nyújtson, és eleget tegyen bizonyos állami és szövetségi jogi követelményeknek, Narconon Európa feljegyzést készít azokról a szolgáltatásokról, amelyeket ön a Narconon programon kap. Jelen Adatkezelési szabályzat az alkohol- és drogfogyasztás nyilvántartásának adatvédelmi gyakorlatáról és bizalmas kezeléséről („Szabályzat”) a Narconon programon létrehozott összes nyilvántartásra vonatkozik. Jelen Szabályzat leírja azokat a módokat, ahogyan a Narconon Európa felhasználhatja vagy nyilvánosságra hozhatja az önről szóló védett egészségügyi információkat. Ismerteti az ön jogait és a Narconon Európa bizonyos kötelességeit is a védett egészségügyi információk felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Narconon Európa a törvény által kötelezve van, hogy:
  1. gondoskodjon róla, hogy az önt azonosító egészségügyi információkat bizalmasan kezelik;
  2. átadja önnek jelen Szabályzatot az önről szóló egészségügyi információkat érintő saját jogi kötelezettségeiről és adatvédelmi gyakorlatáról;
  3. kövesse a Szabályzat feltételeit, amelyek jelenleg érvényben vannak; és
  4. értesítse önt a nem biztosított egészségügyi információinak jogosulatlan felhasználása vagy nyilvánosságra hozása esetén.
 3. JELEN SZABÁLYZAT KÖTELEZETTJEI. Jelen Szabályzat ismerteti a Narconon Európa gyakorlatait és a Narconon Európa azon munkatársait, önkénteseit és egyéb személyzetét, akik az ön szolgáltatásában részt vesznek. Narconon Európa és ezek az egyének követni fogják jelen Szabályzat feltételeit, és az önről szóló védett egészségügyi információkat a törvény által engedélyezett vagy előírt módon használhatják fel, vagy hozhatják nyilvánosságra. Jelen Szabályzat ismerteti a jogait az önről szóló védett egészségügyi információkhoz való hozzáférésről és ellenőrzésükről, beleértve azokat az információkat is, amelyek azonosíthatják önt, és amelyek az ön múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi egészségével vagy mentális állapotával, illetve egészségügyi ellátásával és az ehhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Az ön háziorvosának lehetnek más irányelvei, amelyeket követ, és saját adatkezelési szabályzatot használhat.
 4. HOGYAN HASZNÁLHATJA FEL ÉS HOZHATJA NYILVÁNOSSÁGRA A NARCONON EURÓPA AZ ÖNRŐL SZÓLÓ VÉDETT EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓKAT. Narconon Európa egészségügyi információkat gyűjt önről, és ezeket egy táblán, egy számítógépen és egy személyes egészségügyi nyilvántartásban tárolja. Ez az ön egészségügyi nyilvántartása. Az egészségügyi nyilvántartás a Narconon Európa tulajdona, az egészségügyi nyilvántartásban szereplő adatok viszont az ön tulajdonát képezik. A következő kategóriák különböző módokat ismertetnek, ahogyan a Narconon Európa felhasználhat vagy nyilvánosságra hozhat védett egészségügyi információkat. Minden egyes felhasználási és nyilvánosságra hozatali kategóriánál a Narconon Európa elmagyarázza, hogy mit jelent, és néhány példát is adhat rá. Egy-egy kategóriában nem lesz minden felhasználás vagy nyilvánosságra hozatal felsorolva. Ugyanakkor az összes mód, ahogyan a Narconon Európa felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja az információkat, a kategóriák egyikébe fog esni. Néhány információra, mint például bizonyos drogokkal és alkohollal kapcsolatos információkra, HIV-re vagy mentális egészséggel kapcsolatos információkra, különleges korlátozások vonatkoznak.
  4.1. Belső kommunikációra. Az ön védett egészségügyi információit a programon belül a program munkatársai fogják felhasználni, akiknek információkra van szükségük a diagnosztizálási és kezelési feladatainkkal, illetve az ön kábítószer-kezelésre tanácsolásával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az ön védett egészségügyi információit a személyzet tagjai között a kezelés, a kifizetés vagy az egészségügyi működés céljából meg lehet osztani. Például: A program két vagy több szolgáltatója konzultálhat egymással a legjobb kezelést illetően. A program megoszthatja az ön védett egészségügyi információit számlázási célból, hogy az önnek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért juttatást kapjon. És/vagy az ön védett egészségügyi információit megtárgyalhatják a programon belül abból a szempontból, hogy hogyan kezelik önt a programban lévő más személyekkel összefüggésben, hogy javítsák a program által nyújtott ellátás általános minőségét. Az ön védett egészségügyi információit a program személyzete nem fogja újra közzétenni, az itt egyébként engedélyezett esetek kivételével.
  4.2. Képzett szolgáltató szervezeteknek és/vagy üzleti partnereknek. Az ön védett egészségügyi információi közül néhány vagy az összes nyilvánosságra hozatal tárgya lehet a programon kívüli olyan képesített szolgáltató szervezetekkel és/vagy üzleti partnerekkel szolgáltatásra kötött szerződések alapján, amelyek a programot segítik egészségügyi ellátás nyújtásával. A képzett szolgáltató szervezetek és/vagy üzleti partnerek lehetnek például számlázási cégek, adatfeldolgozó cégek, illetve adminisztrációs vagy különleges szolgáltatásokat nyújtó cégek. Az ön egészségügyi információinak megvédése érdekében a Narconon Európa írásos megállapodásban részletezett feltételek által megköveteli ezektől a képesített szolgáltató szervezetektől és/vagy üzleti partnerektől, hogy ugyanazokat a standardokat kövessék, amelyeket a program fenntart.
  4.3. Sürgősségi esetekben. Az ön egészségügyi információit megoszthatjuk egészségügyi dolgozókkal olyan sürgősségi esetben, amikor egy személy egészségét közvetlen veszély fenyegeti, és amikor azonnali orvosi beavatkozás szükséges.
  4.4. Kutatók számára. Bizonyos körülmények között a program felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja az ön védett egészségügyi információit kutatási célokra. Például egy kutatási projekt része lehet az összes olyan tanuló egészségének és felépülésének összehasonlítása, akik egy tesztben vagy kezelésben részesültek, azokéval, akik másban részesültek, ugyanarra az állapotra. Az összes kutatási projektet azonban el kell fogadnia az intézmény felülvizsgálati testületének vagy más, az előírások által engedélyezett adatvédelmi felülvizsgálati testületnek, amely felülvizsgálta a kutatási javaslatokat és a felállított protokollokat, hogy biztosítsa az ön védett egészségügyi információinak bizalmasságát.
  4.5. Könyvvizsgálók és értékelők számára. A program nyilvánosságra hozhat védett egészségügyi információkat szabályozó ügynökségek, finanszírozók, befizető harmadik felek, illetve alkohol- és drogprogramokat figyelő felügyeleti társszervezetek számára annak biztosítására, hogy a program megfeleljen a szabályozási rendelkezéseknek, és a kapott anyagi forrásokat megfelelően számolja el, illetve fizesse ki.
  4.6. Bírósági végzés felhatalmazása alapján. A program nyilvánosságra hozhatja az ön védett egészségügyi információit bírósági végzés felhatalmazása alapján. Ez egy különleges bírósági végzés, amelyben bizonyos alkalmazási eljárásokat végeztek, hogy védjék az ön identitását, és amelynek során a bíróság a szövetségi rendeletekben leírt módon bizonyos konkrét határozatokat hoz, és korlátozza a nyilvánosságra hozatal mértékét.
  4.7. A program helyiségeiben vagy a program személyzete ellen elkövetett bűncselekmény esetén. A program korlátozott mértékben nyilvánosságra hozhat védett egészségügyi információkat a bűnüldöző szervek számára, amikor egy tanuló bűncselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik a program helyiségeiben vagy a program személyzete ellen. A szövetségi törvények és előírások nem védenek semmilyen információt egy olyan bűncselekménnyel kapcsolatban, amelyet egy tanuló követett el akár a programon, akár a programnak dolgozó bármilyen személy ellen, illetve egy ilyen bűncselekmény elkövetésével való fenyegetéssel kapcsolatban.
  4.8. Gyermek gyanított bántalmazásának és elhanyagolásának jelentése esetén. A program az állam törvényeinek felhatalmazása alapján jelentheti gyermek gyanított bántalmazását vagy elhanyagolását. A szövetségi törvények és előírások nem védik az információkat gyermek gyanított bántalmazásával vagy elhanyagolásával kapcsolatban, és az állami szintű törvények alapján ezt be lehet jelenteni a megfelelő állami vagy helyi hatóságoknak.
  4.9. A törvény előírásai alapján. A program állami szintű törvény előírásai alapján a szövetségi adatvédelmi és titoktartási szabályok által megengedett egyéb módon nyilvánosságra hozhat védett egészségügyi információkat.
  4.10. Időpont-emlékeztetők. Narconon Európa fenntartja magának a jogot arra, hogy önnel a törvény által megengedett módon kapcsolatba lépjen időpont-emlékeztetőkkel vagy kezelési alternatívákról és egyéb egészségügyi ellátásokról szóló olyan információkkal, amelyek megfelelőek lehetnek az ön számára.
  4.11. A védett egészségügyi információk egyéb felhasználása és nyilvánosságra hozatala. A jelen Szabályzatba bele nem foglalt védett egészségügyi információk egyéb felhasználása és nyilvánosságra hozatala csak az ön vagy az ön törvényes képviselőjének írásbeli engedélyével történhet. Ha a Narconon Európa felhatalmazást kap öntől vagy törvényes képviselőjétől, hogy önnel kapcsolatos védett egészségügyi információkat felhasználjon vagy nyilvánosságra hozzon, ön vagy a törvényes képviselője bármikor visszavonhatja ezt a felhatalmazást, kivéve, ha a Narconon Európa már lépéseket tett a felhatalmazás alapján.
 5. AZ ÖN JOGAI AZOKKAL AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN, AMELYEKET A NARCONON EURÓPA ÖNRŐL VEZET. Önnek a következő jogai vannak az egészségügyi információkra vonatkozóan. A jogai gyakorlásának érdekében vegye fel a kapcsolatot a HIPAA adatvédelmi felelőssel a Narconon Európa-nél. Az ügyben írásos kérelem kérhető öntől. A HIPAA adatvédelmi felelőssel a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:
  Narconon Európa
  Attn: HIPAA Privacy Officer
  Præstevej 62
  3200 Helsinge
  Denmark
  Telefon: +45 70 60 60 03
  E-mail: [email protected]
  5.1. Betekintési és másolási jog. Bizonyos kivételektől eltekintve önnek joga van betekinteni azokba az egészségügyi információkba, és másolatokat kapni azokról az egészségügyi információkról, amelyeket a Narconon Európa tart fenn önről. Néhány igen korlátozott körülmény fennállása esetén a Narconon Európa törvényes felhatalmazás alapján elutasíthatja a kérelmét a védett egészségügyi információiba való betekintésre és ezek lemásolására. Ön értesítést fog kapni a kérése bármely részének vagy részeinek elutasításáról. Bizonyos elutasítások a törvény szerint felülvizsgálhatók, és ön értesítést fog kapni azokról az eljárásokról, amelyek révén jogot szerezhet egy elutasítás felülvizsgáltatására. Más visszautasítások azonban, a törvény által meghatározott módon, nem felülvizsgálhatók. Minden kérelmet egyenként vizsgálunk felül, és a törvénnyel összhangban adunk választ.
  5.2. Az ön egészségügyi információinak módosítási joga. Ha úgy gondolja, hogy az önről szóló védett egészségügyi információk helytelenek vagy nem teljesek, kérheti, hogy a Narconon Európa módosítsa az információkat. Narconon Európa elutasíthatja a kérelmét, ha az nem írásban lett benyújtva, vagy nem tartalmaz indokot a kérelemre. Továbbá a Narconon Európa visszautasíthatja a kérelmét, ha azt kéri, hogy a Narconon Európa olyan védett egészségügyi információkat módosítson, amelyekről a Narconon Európa úgy gondolja, hogy: (i) pontosak és teljesek; (ii) nem a Narconon Európa hozta létre őket, kivéve, ha a védett egészségügyi információkat létrehozó személy vagy szerv többé nem elérhető a módosítás végrehajtásához; (iii) nem tartoznak a Narconon Európa által vagy részére tárolt védett egészségügyi információk közé; vagy (iv) nem olyan védett egészségügyi információk, amelyeknek megtekintése és másolása engedélyezhető az ön számára. Ha a módosításra vonatkozó joga visszautasításra kerül, a Narconon Európa értesíteni fogja önt a visszautasításról, és ellátja instrukciókkal arra vonatkozóan, hogy hogyan gyakorolhatja azt a jogát, hogy írott nyilatkozatot nyújtson be a visszautasítással való egyet nem értéséről, és/vagy hogyan kérheti, hogy a módosítási kérelmét és a visszautasítás egy példányát a szóban forgó védett egészségügyi információkkal együtt tárolják, és hozzák nyilvánosságra a védett egészségügyi információk bármely további nyilvánosságra hozatalával együtt.
  5.3. A nyilvánosságra hozatalok kimutatásához való jog. Joga van listát kapni azokról a nyilvánosságra hozatalokról, amelyeket esetlegesen a Narconon Európa tett az Ön védett egészségügyi információival kapcsolatban. Ezen a listán nem fognak szerepelni azok a nyilvánosságra hozatalok, amelyek a HIPAA szabályozása szerintiek, tehát például a kezeléssel, a kifizetéssel vagy a programon belüli egészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatosak, vagy az ön felhatalmazása alapján vagy közvetlenül önnek lettek nyújtva.
  5.4. Korlátozások kérésének joga. Joga van megszorítást vagy korlátozást kérni azokra a védett egészségügyi információkra, amelyeket a Narconon Európa a programon belül felhasznál vagy nyilvánosságra hoz az ön kezelésével, befizetésével vagy egészségügyi beavatkozásaival kapcsolatban. Noha a Narconon Európa fontolóra veszi az ön kérését, a Narconon Európa nem köteles beleegyezni. Ha a Narconon Európa valóban beleegyezik, akkor a Narconon Európa eleget fog tenni a kérésének, kivéve a sürgősségi eseteket, ahol az ön védett egészségügyi információinak átadására az ön számára nyújtandó sürgősségi ellátás végett van szükség. Narconon Európa nem fog beleegyezni olyan felhasználások vagy nyilvánosságra hozatalok korlátozásába, amelyek jogilag szükségesek, vagy amelyek jogilag engedélyezettek, és amelyekről a Narconon Európa ésszerűen úgy véli, hogy az ön egészségét szolgálják.
  5.5. Bizalmas kommunikáció kérése. Joga van kérni, hogy a Narconon Európa az ön védett egészségügyi információiról egy bizonyos módon vagy egy bizonyos helyen kommunikáljon önnel. Például kérheti, hogy a Narconon Európa csak az ön munkahelyén vagy levélben lépjen kapcsolatba önnel. Narconon Európa minden ésszerű kérésnek helyt fog adni.
  5.6. Panaszbenyújtás joga. A szövetségi törvények és rendeletek program általi megsértése bűncselekmény, és törvénysértések gyanúja esetén a megfelelő hatóságoknak jelenthető, a szövetségi rendeletekkel összhangban. Ha bármilyen kérdése van, vagy úgy gondolja, hogy az adatvédelmi jogait megsértették, akkor kapcsolatba léphet a HIPAA adatvédelmi felelősünkkel személyesen, vagy írhat egy írásos összefoglalót az önt foglalkoztató kérdésekről a fent említett címre. Írásos panaszt benyújthat az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának (Department of Health and Human Services) is. Önt nem büntethetik meg és nem részesíthetik megtorlásban azért, mert írásos panaszt nyújt be.
  5.7. Saját példány. Joga van saját példányt kapni ebből Szabályzatból.
 6. JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI. Narconon Európa fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzat feltételeit bármikor módosítsa. Narconon Európa fenntartja a jogot, hogy a javított vagy módosított szabályzatot érvénybe léptesse az önről már megszerzett védett egészségügyi információkra, továbbá bármely olyan védett egészségügyi információra is, amelyet a program a jövőben szerez. Narconon Európa fog küldeni egy példányt jelen Szabályzatból. A Szabályzat tartalmazni fogja a hatályba lépés dátumát.