A Narconon eredményei

Tanulmányok és jelentések

Válogatás

„A drogfogyasztás kezelését követő rutinszerű eredmény-utánkövetés egyszerűsített módszere” (R.D. Lennox, Ph.D.; MA Sternquist, MS, és A. Paredes, MD, megjelent a Substance Abuse: Research and Treatment című szakfelügyeleti folyóiratban, 7/155, 169-323. old.) Egy 323 Narconon-végzettre kiterjedő tanulmány azt mutatta, hogy hat hónappal a Narconon program befejezése után a programot lezárók 73,5%-a nem használt kábítószereket, 94%-uk nem volt letartóztatva.


Narconon Stockholm, Svédország, külső esettanulmány (P. Gerdman, 1981. május)

Egy 13 Narconon-végzettre kiterjedő tanulmány szerint a Narconon program elvégzése után négy évvel: 78,6% drogmentes, 73%-nak stabil állása van.


„A Narconon Eslöv (Svédország) által végzett rutinszerű eredmény-utánkövetés összegző elemzése a drogrehabilitációs program 2010-2012-es végzettjeiről”

E tanulmány során 49 Narconon-végzettet vizsgáltak a program elvégzését követő 1-3 éven belül. Az elvégzés utáni első hat hónapon belül drogmentes: 80%. Az elmúlt 30 napban: dolgozott vagy iskolába járt: 77%; nem volt letartóztatva: 98%; jó a kapcsolata a családjával: 86%.


„Narconon Boston ellenőrzött esettanulmány” (C. H. Washburn, MD, 1975. június 30.)

Ebben a tanulmányban 11 végzettet vizsgáltak 10 hónappal a program lezárása után. A Narconon esettanulmányi csoport tagjai közül 91% bizonyult drogmentesnek, szemben a kontrollcsoport 0%-os drogmentességével.


„Köztes intézkedések fiatalkorú elkövetők számára: a Narconon Új élet detoxikáció hatása a fiatalkorú elkövetőkre, Fiatalkorúak Bírósága, Utah Negyedik Kerület” (benyújtva a Nyugat-Amerikai Főállamügyészek Konferenciájára, Maui, 2005. augusztus)

A bíróság által elrendelt programra beiratkozott első száz fiatalt összesen 1100 szabálysértésért vagy bűncselekményért ítélték el a Narconon járóbetegprogramját megelőző két éven belül. A Narconon program elvégzése után a fiatalok 63,5%-a nem követett el bűncselekményt a programot követő két éven belül, szemben a kontrollcsoport 30,1%-os arányával.

Az itt bemutatott eredmények a kezelés rövid- és középtávú hatékonyságáról összegyűjtött adatokon alapulnak. Az egyéni eredményekre nincs garancia, ezek változóak.