Výsledky Narcononu

Studie a zprávy

Ukázka

„Zjednodušená metoda pro rutinní monitoring výsledků terapie drogové závislosti“ (R. D. Lennox, Ph.D.; MA Sternquist, MS, a doktor A. Paredes, MD, vyšlo v recenzovaném časopise Substance Abuse: Research and Treatment (Zneužívání návykových látek: Výzkum a léčba) 2013:7, 155-169) Studie provedená se 323 absolventy ukázala, že šest měsíců po ukončení programu Narconon 73,5 % absolventů neužilo žádnou nelegální drogu; 94 % nebylo ve vězení.


Narconon Stockholm, Švédsko, Externí případová studie (P. Gerdman, květen 1981)

Studie 13 absolventů ukázala, že čtyři roky po ukončení programu Narconon: 78,6 % drogy neužívá, 73 % má stabilní zaměstnání.


„Souhrnná analýza rutinního monitoringu výsledků Narcononu Eslöv (Švédsko) absolventů jejich programu drogové rehabilitace, 2010–2012“

V této studii bylo 49 absolventů Narcononu dotazováno mezi prvním a třetím rokem po absolvování programu. Drogy neužívá po prvních šesti měsících po ukončení programu 80 %. V předchozích 30 dnech: pracuje nebo chodí do školy 77 %, nebylo ve vězení 98 %; dobré vztahy s rodinou 86 %.


„Případová studie Narconon Boston s kontrolou“ (doktor C. H. Washburn, MD, 30. červen 1975)

V této studii jedenácti absolventů realizované 10 měsíců po ukončení programu byla studijní skupina případů Narcononu hlášena 91 % bez užívání drog v porovnání s 0 % bez užívání drog kontrolní skupiny.


„Středně tvrdé postihy pro mladistvé pachatele: Vliv programu Narcononu Detoxifikace pro nový život na mladistvé pachatele s vysokou mírou páchání zločinů, Utah, soud pro mladistvé 4. okresu“ (Studie prezentovaná na konferenci státních žalobců Západ, Maui, srpen 2005)

Sto z prvních mladistvých zapsaných do tohoto soudem nařízeného programu bylo odsouzeno za 1100 přečinů nebo těžkých zločinů v období dvou let před ambulantním programem Narconon. Po absolvování programu Narconon 63,5 % mladistvých nespáchalo zločin 2 roky po ukončení programu v porovnání s 30,1 % kontrolní skupiny.

Tyto uvedené výsledky vycházejí z údajů shromážděných v souvislosti s účinností krátkodobé a střednědobé terapie. Individuální výsledky nejsou garantovány a mohou se lišit.