Αποτελέσματα από το Νάρκωνον

Μελέτες και Αναφορές

Ένα Δείγμα

«Μια Απλοποιημένη Μέθοδος Τακτικής Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων μετά από τη Θεραπεία Απεξάρτησης από τη Χρήση Ναρκωτικών» (Ρ. Δ. Λένοξ, Διδάκτωρ, κ. Στέρνκουιστ, Χειρουργός, και Α. Παρέντες, Γιατρός, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Χρήση Ουσιών: Έρευνα και Θεραπεία 2013:7, 155-169) Μια μελέτη μεταξύ 323 αποφοίτων έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Νάρκωνον έδειξε ότι το 73,5% των αποφοίτων δεν είχαν χρησιμοποιήσει φάρμακα/ναρκωτικά και το 94% δεν είχαν καμία ανάμειξη με τον νόμο.


Νάρκωνον Στοκχόλμης, Σουηδία, Μελέτη Εξωτερικής Περίπτωσης (Π. Γκέρντμαν, Μάιος 1981)

Μια μελέτη μεταξύ 13 αποφοίτων έδειξε ότι, τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Νάρκωνον: 78,6% ήταν «καθαροί» από φάρμακα/ναρκωτικά και 73% εργάζονταν σε μόνιμη θέση.


«Περίληψη Ανάλυσης της Τακτικής Παρακολούθησης των Αποτελεσμάτων από το Νάρκωνον Έσλοβ (Σουηδία) για τους Αποφοίτους του Προγράμματος Απεξάρτησης από τα Φάρμακα/Ναρκωτικά, 2010-2012»

Σ’ αυτή τη μελέτη, έγινε έρευνα μεταξύ 49 αποφοίτων του Νάρκωνον από ένα έως τρία χρόνια μετά την αποφοίτηση. Καθόλου φάρμακα/ναρκωτικά μετά τους πρώτους έξι μήνες από την αποφοίτηση: 80%. Στις προηγούμενες 30 ημέρες: εργάζονταν ή ήταν στο σχολείο: 77%· δεν είχαν ανάμειξη με τον νόμο: 98%· καλές σχέσεις με την οικογένεια: 86%.


«Έρευνα Αποτελεσμάτων Περιπτώσεων από το Νάρκωνον της Βοστόνης σε σύγκριση με Ομάδα Ελέγχου» (Κ. Χ. Γουόσμπερν, Γιατρός, 30 Ιουνίου 1975)

Σ’ αυτή τη μελέτη μεταξύ 11 αποφοίτων, η οποία διεξήχθη δέκα μήνες μετά το πρόγραμμα, 91% της ομάδας από το Νάρκωνον ανέφεραν ότι ήταν «καθαροί» από φάρμακα/ναρκωτικά, σε σύγκριση με 0% «καθαρών» από φάρμακα/ναρκωτικά από την ομάδα ελέγχου.


«Ενδιάμεσες Κυρώσεις για τους Ανήλικους Παραβάτες: Αποτελέσματα του Βήματος Αποτοξίνωσης Νάρκωνον για μια Νέα Ζωή στους Ανήλικους Παραβάτες με Υψηλά Ποσοστά Εγκληματικότητας, Δικαστήριο Ανηλίκων Τέταρτης Περιφέρειας της Γιούτα» (Μελέτη που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη των Γενικών Εισαγγελέων Δυτικής Αμερικής στο Μάουι, Αύγουστος 2005)

Εκατό από τους πρώτους ανηλίκους που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα κατόπιν δικαστικής εντολής, είχαν καταδικαστεί για 1.100 πλημμελήματα και κακουργήματα τα τελευταία δύο χρόνια πριν ακολουθήσουν το πρόγραμμα Νάρκωνον χωρίς εσωτερική διαμονή. Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος Νάρκωνον, το 63,5% των ανηλίκων δεν αναμείχθηκαν σε εγκλήματα για δύο χρόνια μετά το πρόγραμμα, σε σύγκριση με το 30,1% αυτών που προέρχονταν από την ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα που περιγράφονται βασίζονται σε στοιχεία που συνελέγησαν μετά από βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της αποδοτικότητας της θεραπείας. Τα ατομικά αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα και μπορεί να ποικίλουν.