Hvordan unngå rehab-fellen

Narconon benytter utprøvd rehabiliteringsteknologi som går til roten av problemet – og baner vei for langvarig suksess.

I nesten 50 år har Narconon reddet dem som ble regnet for evig tapt til misbruk av stoff eller alkohol. Uke etter uke. År etter år. Suksessen vår måles ut fra vårt stadig voksende antall graduanter som nå lever nye, stoffrie liv.

Mange som kommer til Narconon har tidligere vært gjennom andre rehabiliteringsprogrammer uten varig suksess. Vårt program er unikt. Narconon bruker en rekke teknikker som ikke er å finne andre steder, for å hjelpe misbrukere med å overvinne avhengigheten sin av stoff og alkohol og disses ødeleggende virkninger. Dette blir gjort naturlig – det finnes ikke noe erstatningspreparat i Narconon-programmet.

På Narconon søker vi å ta for oss årsakene til misbruk – å få fatt i det som drev en person til stoff til å begynne med.

Målet er et stoffritt liv.

«Jeg gikk gjennom 15 forskjellige rehabiliteringsprogrammer. Ingen av dem virket. Ingen av dem fikk meg til punktet hvor jeg ønsket å slutte å bruke stoff. Narconon var det siste programmet mitt, og nå har jeg vært ren i sju år.»

Narconons program for rehabilitering av stoffmisbrukere

Medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk

Det finnes en personlig ekspert i avhjelping av stoffmisbruk tilgjengelig til å hjelpe 24 timer i døgnet for hver student.

les mer

Badstutrinnet

En kombinasjon av mosjon, svetting i en tørr badstue og et ernæringsopplegg.

les mer

Objektivene

Objektiver er prosedyrer som leder oppmerk­somheten din vekk fra fortidens minner og over på omgivelsene dine her og nå.

les mer

Livsferdigheter

Effektiv praksis og læring fører til stabilitet, selvrespekt og tilbakevendingen av personlige verdier.

les mer

Resultater i verdensklasse

Enkelt sagt, virker Narconon. Her er typiske uttalelser fra studenter på Narconon-programmet og familiemed­lemmer som opplevde det som noen ganger så ut som en mirakuløs forvandling.

les mer

Siden 1966. Førsteklasses resultater. Langvarig effektivitet.

Narconon-programmet er basert på oppdagelsene og skriftene til L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Scientologi-religionen. Narconon er ikke-religiøst, og man blir ikke scientolog ved å gjøre programmet.

Hr. Hubbard var en menneskevenn hvis arbeid inkluderer oppdagelser på feltene utdannelse, mental helse og kriminalreformer, så vel som rehabilitering av stoffmisbrukere. Han begynte forskningen sin på stoff på 1960- og 70-tallet, da bruk av rekreasjonsrusmidler hadde nådd epidemiske proporsjoner.

Han utviklet teknikker til å overvinne de skadelige effektene til praktisk talt alle slags stoff. Da han ønsket å hjelpe de man trodde var fortapt i avhengighet, gjorde L. Ron Hubbard oppdagelsene sine tilgjengelige for alle, og resultatet var etableringen av Narconon.

Her er hvorfor det virker

Varige resultater starter med et suksessfullt grunnlag. Nøkkelen til Narconons bemerkelses­verdige effektivitet er disse beviste delene av programmet som fungerer sammen:

Effektivt.
Langvarige resultater.
Elementene i Narconon-programmet er basert på bevist teknologi – med stabilt effektive, langvarige resultater.

• Medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk. Dette trinnet inkluderer personlig omsorg og tilsyn hele døgnet.

• Badstutrinnet. Det enestående, medikamentfrie Badstutrinnet fjerner gjenværende rester av stoff fra kroppen og tar som resultat bort sug og trang.

• Objektivene. Narconons spesielt skreddersydde prosedyrer hjelper deg til å bli stabil i nået, snarere enn å dvele ved fortiden.

• Trening i livsferdigheter. Dette trinnet hjelper deg med å utvikle nødvendige verktøy for et suksessfullt stoffritt liv.

Hvert trinn på programmet kan levere stabile og pålitelige resultater som hjelper til med å skape en solid bedring.

Presisjon på hvert eneste trinn

Inkludert i Narconon-programmet er en serie undervisningsfilmer som visuelt demonstrerer teorien og prosedyren for hver del av programmet.

Neste
Medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk

NARCONON EUROPA

UTDANNELSE OM STOFF OG REHABILITERING