הצהרה בדבר אי-נטילת אחריות

התוצאות שמתוארות מבוססות על נתונים שנאספו בנוגע ליעילות הטיפול לטווח קצר ולטווח בינוני. תוצאות באופן פרטני לאינדיבידואלים אינן מובטחות ויכולות להשתנות מאדם לאדם.